Elektrisch lassen (ook wel booglassen genoemd) berust op het trekken van een vlam tussen de metaalelektrode en het werkstuk. Het is eigenlijk het veroorzaken van kortsluiting. Hierdoor wordt het werkstuk plaatselijk verhit waardoor een smeltbad ontstaat. De elektrode smelt ook en mengt zich met het smeltbad. Zo ontstaat de zogeheten lasrups.